En sag uden vindere

Hvad der er rigtigt i den verserernde sag mellem DaFU og den opsagte sekretariats leder, det er ikke enkelt at blive klog på.

Jeg tvivler ikke på begge parter har deres vægtige argumenter, som giver god mening. Derfor håber jeg et eller andet sted, at det ender i et juridisk efterspil, så der kommer en afgørelse.

Jeg tager ikke parti for den eller eller den anden part, jeg kan bare konstatere at de ter en rigtig møgsag for sporten og forbundet.

Det som er essensen er det samspil der hedder, klubberne vælger en bestyrelse, der vælger de ansatte til at føre opgaverne ud i livet.

Der skal være tillid mellem alle tre parter, så enkelt er det!

dafu1

Er der bøvl i maskineriet, må enhver gøre det som de følger er rigtigt.

Som bestyrelse er de forpligtet og har det endelige ansvar, og føler de ikke der er tillid til det de har ansvar for, skal de agere.

Som ansat, er du forpligtet til at arbejde loyalt for bestyrelsen og klubberne, uagtet dine egne holdninger. Grundregel er altid, den siddende formand/bestyrelse er altid den bedste

Som klub, har du ansvaret for at gøre brug af din demokratiske pligt til at agere, hvis der er noget du føler ikke er som det burde.

Det sagt meget generelt, for alle tre.

Men i denne sag, er der selvsagt mange spørgsmål omkring det som er sket, årsagen, den er jeg ikke interesseret i, lad det blive en sag mellem de to parter, jeg ønsker ikke at se mere af sportens beskidte vasketøj hængt offentlig til tørre.

Det som er MEGET essentielt er
Hvordan vil en bestyrelse fremadrettet sikre at retningen afstemmes med et sekretariat og klubberne?
Har klubberne tillid til at der er truffet de rigtige valg fra bestyrelse og sekretariat?

Det sidste har en række meget fornuftige klubledere sat sig for at komme til bunds i, ikke for at tale den ene eller den andens sag, men for sportens skyld.

Har floorball ikke et velfungerende sekretariat, så kommer der ikke vækst, så enkelt er det.

Lige nu har floorball en række ansatte som arbejder loyalt, men som omvendt også må sidde lettere bombet. Voldsomme begivenheder som dette, er ikke ønskeligt.

Jeg har selv siddet derinde, og oplevet diverse politiske magtkampe og opsigelser af kollegaer.
Det er ikke rart.

Det afgørende er at DaFU har et sekretariat der fungerer, og så skal DaFU se at få afklaret den verserende sag snarest, så sporten kan komme videre.

Hvad kan jeg gøre, og hvad kommer det egentlig mig ved, for den almindelige spiller og leder, ja der handler det om at komme i gang med turneringen.

Den starter snart op, og mon ikke der arbejdes på højtryk for at få den på plads, er den ikke på plads, som sporten har oplevet en gang tidligere, så er det mere end kritisk for alle parter!

Men vil du gøre noget, så skal du tage en snak med din formand og lade formændene for klubberne tage den videre.

Alle har et fælles ansvar, og fra klubbernes side, har nogle af de gode stemmer i sporten, allerede forfattet et skriv med nogle centrale spørgsmål til DaFUs ledelse.

Gode tanker til alle herfra, klubber, ledere, bestyrelse og ikke mindst ansatte.

Advertisements

2 comments

  1. Denne replik er skrevet helt uden interesse eller kendskab til den aktuelle sag, men uanset om det er i sportens verden eller et andet sted, så er selve det at arbejde administrativt i et sekretariat i en politisk organisation både interessant og vanskeligt, fordi der er så mange interesser i spil hos de aktører, som man arbejder for og med. Som sekretariatsleder og medarbejder må man navigere og balancerer i forhold til alle typer af magtspil … men et sekretariat bliver dysfunktionelt, hvis ikke beslutningskompetencer og beslutningsgangene i den samlede organisation er tydeligt beskrevet, anerkendt og følges i praksis. En særlig problemstilling for en idrætsorganisation med ildsjæle er hvis et sekretariat, som er en administrativ foranstaltning, begynder at politisere, eller hvis en forbundsbestyrelse begynder at administrere eller at klubberne overtager bestyrelsens beslutningskompetencer. Netop dansk floorballs udvikling har været afhængige af ildsjæle, der skulle jonglere mellem flere kasketter og nogle endda samtidigt og sågar som aktive udøvere af sporten. Det er som vilkår både en styrke, for det giver noget agilitet og dynamik, men også en alvorlig akilleshæl for der kan opstå uhensigtsmæssigheder af alle slags … En overvejelse vil være om man kan arbejde mere aktivt på at få flere “professionelle” ind i alle led af kæden, der ikke er “gift” med floorball, til at udfordre, perspektivere og udvikle såvel de strategiske/politiske beslutninger som den administrative understøttelse ud fra erfaringer med forretningsudvikling, politik, jura, økonomi, administration m.v. Det vil på kort sigt kunne virke forstyrrende og måske skubbe til vaner/perspektiver/magtbalancer, men det vil på længere sigt være det grundlag, der stabiliserer sportens udvikling.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.