En snak med forbundets nye formand

I foråret var der lettere kaotiske tilstande i forbundet. Meldingerne om underskuddet voksede og voksede og endte med at blive på godt 1 million kroner.

Det er ikke første gang i forbundets historie at økonomien er slået helt fejl.

Som alle andre forbund under Danmarks Idræts Forbund er det jo demokratiet der bestemmer, så op til årsmødet skete der en hel udskiftning af den siddende bestyrelse, omend en del havde bekendtgjort deres afgang inden.

Det blev til et par snakke i den periode med den nye formandskandidat Carsten Provstgaard Sørensen og vi aftalte at når der var kommet lidt mere ro på, så ville der her komme et indlæg.

Hvis du læser mine indlæg her, vil du se at jeg tidligere har skrevet om at en bestyrelse skal bedømmes på tre områder

 1. Er der politisk ro
 2. Er der styr på økonomien
 3. Er der medlemsfremgang

Så når foråret kommer, vil den nye bestyrelse fra min side igen blive vurderet herfra.

1) Som bestyrelse blev i valgt ind som helt nye på alle poster, hvilke tanker gjorde I jer ved dette?

Vi gjorde os reelt set ikke mange tanker. Det handlede om at få sat det stærkest mulige hold, på så kort tid som muligt. At udfaldet i vores sammensætning faldt ud til, at vi som bestyrelse står med så stærke kompetencer, er blot et kæmpe plus og gør at vi står rustet til de fremtidige udfordringer.

2) Nu har I som bestyrelse haft en lang periode uden den store aktivitet på floorballsiden, har det været vigtigt med den ro til at træffe beslutninger?

Sommeren har været brugt til at få styr på butikken, og få ansat en ny sekretariatschef, samtidig med at det resterende kontor skulle holdes oven vande. At der samtidig ikke har været den store aktivitet på floorball siden har betydet at vi kunne holde fokus på de vigtige beslutninger nu og her.

3) Set overordnet fra bestyrelsens side, hvad er de 3 vigtigste beslutninger/tiltag der kommer fra Jer til det kommende år?

Følgende strategiske områder, har vi som bestyrelser et skarpt fokus på de næste par år. I hvert af de tre områder ligger der en masse beslutninger der skal foretages, men vi er allerede godt på vej.

 • Genopretning af økonomien
  • Heraf iværksættelse af spareplan
  • Positivt resultatet 2018, 2019, 2020 og fremad
  • Tilbagebetaling af gælden til DIF
  • Positiv egenkapital
 • Genopretning af sekretariatet
  • Implementering af GDPR
  • Et sundt arbejdsmiljø, hvor alle er glade for at gå på arbejde.
  • Udarbejdelse af procedure og arbejdsbeskrivelse for alle opgaver i sekretariatet
  • Et fungerende backoffice
  • Fremme samarbejdet og tilliden mellem FD bestyrelse og sekretariatet
  • DIF Strategiaftale spor 1 jf. kompetancecenter
 • Fastholdelse af foreninger og medlemmer i Floorball Danmark
  • Implementering af BDFL fase 2, der også ligger som en del af strategiaftalen med DIF
  • DIF Strategiaftale spor 2 jf. teen og fastholdelse

4) Efter I er tiltrådt, har der så at sige været nogle overraskelser for Jer (positivt og negativt)?

Det har været en turbulent tid, med manglende ledelse, så det har overrasket mig meget positivt at Sekretariatet har kunnet holde fokus og energien. Efter vi er tiltrådt, har de fortsat deres arbejdsiver, som har hjulpet os meget.

Det har så også overrasket mig negativt, hvor lidt styr der har været på indtægter og udgifter og hvor lidt styr der har været på økonomien. Vi har følt at for hvert område vi har været igennem, har stødt på flere udfordringer, der ikke har været løftet.

5) Økonomien har været særdeles presset med et voldsomt underskud, hvad er Jeres forventninger til det kommende regnskab fra forbundet?

Som beskrevet længe oppe, så er dette et af vores strategiske fokusområder. Vi forventer at lave et mindre positivt resultat i 2018 og så for 2019 og fremad et overskud på +400.000 kr.

6) Bevæg dig for livet er en stor indsats og der er tre spørgsmål i dette?

 1. a) Målene for antal klubber er nået, betyder det at der bliver droslet ned på den indsats

Analysen har vist at mange klubber melder sig ud igen hurtigt efter eller ikke har floorball som aktivitet. Der ligger derfor fortsat en opgave i at få nye klubber ind, men også i høj grad en implementering af en fastholdelsesstrategi, således at vi udvikler på de nye klubber der melder sig ind.

 1. b) Målene for antal nye medlemmer, hænger forbundet lidt efter, hvad ser du der skal ske her

Vi skal skabe stabilitet og ro og følge op på indsatserne. Havde FD kørt stabilt med en fin økonomi, så havde vi også nået længere på dette punkt.

 1. c) Der er en del midler bundet op på dette indsatsområde, i det seneste regnskab lignede det at forbundet havde tabt en million kroner, hvad er din kommentar til dette og kan det ske igen

Tabet på en million kroner kommer ikke herfra, men at pengene har været brugt flere gange. BDFL har en kompliceret projektøkonomi, men det er ikke skyld i de seneste år underskud i FD.

7) Klubberne er pålagt at betale et bestemt beløb per medlem for at få penge i kassen her og nu, fremadrettet, er det noget forbundet vil beholde eller?

Det er den kontingentstruktur repræsentantskabet er blevet enige om. Om det bliver ændret i fremtiden, eller der laves om på det er svær at spå om. Men med denne struktur kræver det især, at vi har tilbud på hylden til de klubber, der ikke deltager i turneringen, således de kan se de får noget får deres kontingent.

8) Floorball forbundet har haft lidt mange uheldige oplevelser med voldsomme underskud, er sagens kerne ikke blot at forbundet har ambitioner men bare ikke finansiering til det, at Floorball Danmark er strukturelt underfinansieret og det vil ramme Jer ligeså, i forhold til de indsatser I gerne vil sætte i søen?

Det handler om at sætte tæring efter næring og så være konkrete på de indsatser der skal løse. Vi vil alle sammen 100 ting, men erfaringen viser at når indsatsen ikke er målrettet og konkret, så løber det ud i sandet.  Det er derfor godt at have ambitioner, men det skal understøttes af handlingsplan, økonomi og prioritering i forhold til andre initiativer.

Dog, sammenligner vi os med andre sammenlignende forbund med FD, så har de en højere turneringsgebyrstruktur, og dermed et højere indtægtsgrundlag. Dermed ikke sagt at vi går den vej med markant højere gebyrer, men snarere en tilpasning i forhold til flere dommerkørselsudgifter og generel pris og lønudvikling siden 2015.

9) Det er farligt at spå, specielt om fremtiden, men hvilke mål så du gerne forbundet nåede de næste 5 år?

Forbundet skal have en sund økonomi, med positiv egenkapital, med et velfungerende sekretariat og bestyrelse, der er tæt på deres medlemsklubber.

At der er velfungerede Floorball netværk i hele Danmark, hvor klubberne imellem kan sparre med hinanden, og udveksle best practice og på den måde sammen vækste Floorball.

At vi har en velfungerende herre og dameliga, hvor der reelt er kamp om oprykning til den bedste liga, samt at vi med en liga har et produkt med både statistik, nyheder, optakt, livestreaming mv.

10) Ordet er frit

Som klubleder igennem 7 år, er det spændende og udfordrende at se tingene fra forbundets side. Det er ikke helt så nemt, som man tror på den anden side, og der investeres rigtig meget af sin (fri)tid, plus at man skal passe sit normale arbejde. Men det er endelig også ved at bære frugt, med aftaler med DGI og DIF, en økonomi der er på rette vej og et sekretariat der er ved at finde sin rytme igen, efter en lang turbulent tid. Derfor ser jeg også tilbage med tilfredshed på den 100 dages plan der blev sendt ud til klubberne i forbindelse med valget i maj, og at der kan sættes flueben ud fra alle punkter. 

Nu bliver det næste at komme tættere på klubberne og understøtte deres klubudvikling og behov. Konkret håber jeg at mange vælger at tage turen til Frederikshavn d. 10. november, hvor der afvikles struktur og budgetmøde og landsholdene har kampe mod Norge, og vi kan få en god snak om det fremadrettet arbejde vi sammen skal gøre.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.