Forbundet på usikker is!!!

Leave a comment

01/09/2017 by Steen Houman

På forbundets hjemmeside kom er lidt nyt nyheder fra Turneringsudvalget.

Her stod der

TU har på baggrund af denne manglende interesse – og med den forholdsvise store udgift til medaljer og pokaler valgt at nedlægge DM i 3-mandsfloorball. Der er helt sikkert grundlag for at udbyde motionsstævner i 3-mandsregi, og det er stadig fokusområdet i forhold til Bevæg dig for livet-samarbejdet.

TU mener stadig, at der er behov for stor stævneaktivitet og vil derfor opfordre alle foreninger til at arrangere disse, som kan skabe en lille ekstra indtægt for foreningen.

TU, kan have ganske ret i at det er omkostningstungt, og det er kun god skik at se på hvor der er dumme udgifter.

Der hvor TU og forbundet er på SÆRDELES KONTROVERSIEL kurs er beslutningen.

Når jeg ser forbundets love og vedtægter igennem, så har jeg svært ved at se at TU ene og alene kan nedlægge en turnering, som faktisk er et OFFICIEL MESTERSKAB under Danmarks Idræts Forbund.

Det må til alle tider være et repræsentantskab, der træffer denne beslutning, ganske som når der bliver vedtaget ændringer i turneringen fra år til år.

Hvis TU, får ret til dette, så ville det faktisk svare til at TU MIDT i en sæson kan komme med ændringer i alle turnering.

Det er konsekvensen, hvis et udvalg midt i en sæson (sæsonen er defineret af forbundets love).

Hvis et udvalg må dette, så kan de tillade sig hvad som helst!

det TU skulle have gjort var at være bedre forberedt, dette er ikke nogen nyhed, 3 mands DM blev afviklet for mange måneder siden, og så kunne man have forberedt et forslag til årsmødet, hvor TU’s som oftest gode forslag bliver stemt hjem.

Dette her, er noget rod og makværk og ikke forbundet værdigt, og tillades dette, så kan det danne præcedens for andre handlinger der betyder ændringer midt i en sæson.

Mit indlæg handler ikke om hvorvidt 3 mands DM skal nedlægges, TU har gode overvejelser, men er det faktisk et TU der kan beslutte dette???

At tillade et udvalg at lave ændringer på denne måde, det går slet slet ikke.

Slutteligt kan der funderes over hvorfor der er så få deltagere til et officielt 3 mands DM, det kunne være TU skulle bruge tid på at få det til at blive en succes i stedet for bare at cutte det!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blogstats

  • 730,567 hits
%d bloggers like this: