Undervisningsmateriale til skolen

Følgende materiale er udviklet med hensyn til brug i såvel idrætsundervisningen i Skoleregi som i almindelig træning i floorballklubben. Øvelserne kan benyttes af alle klassetrin.

Omkring tidsforbruget i den enkelte øvelse, lad det afgøre om eleverne kan finde ud af øvelsen og finder den er god/sjov. Der er ingen ide i at lave en øvelse i 10 min, blot for de 10 min skyld!

Opvarmning:
Skal helst være sjovt synes eleverne, mens lærerne/trænerne jo ind i mellem er af en anden opfattelse. Men benyt jer af den opvarmning som I ønsker at bruge, men husk at en hvilken som helst af øvelserne nedenfor skitseret, kan bruges som opvarmning.

Øvelser:
Niveauet på øvelserne er forskellige, nogen øvelser er for svære at starte med, men efterhånden som eleverne bliver mere fortrolige, kan man bruge øvelserne.

Et godt tip når man træner er at bruge de fleste samme øvelser fra gang til gang, således at eleverne kender dem og ikke skal have så megen tid til instruktion

Tekniske råd:
Inden selve øvelserne bliver beskrevet, vil der være lidt kort info, omkring hvad man som underviser/træner skal være opmærksom på.

Øvelser:
Brug fantasien i øvelserne, lad dig som underviser/træner ikke være bundet af det som Står, udvikl/tilpas dine egne øvelser.

Indholdsfortegnelse:

Lidt info                                                        

Tekniske råd

Øvelse 1, samarbejde & opvarmning

Øvelse 2, Høg & due

Øvelse 3, Hajen kommer

Øvelse 4, pasninger 3 og 3

Øvelse 5, driblestafet

Øvelse 6, Togperronen

Øvelse 7, Trekanten

Øvelse 8, teknikbane

Øvelse 9, 1 mod 1 (hesteskoen)

Øvelse 10, Jihde

Øvelse 11, modtage aflevering og skyde

Øvelse 12, Joker

Øvelse 13, Teknik øvelser

Øvelse 14, Nilsson

Øvelse 15, Grænsekrig

Øvelse 16, Skudøvelse

Øvelse 17, Kamp med 3 mål

Øvelse 18, Irlænder

Øvelse 19, kamp, tips

Øvelse 20, partibold

Øvelse 21, Balrog

Øvelse 22, Kvadratbold

Øvelse 23, Kryds og bolle

Øvelse 24, Nørreport

Øvelse 25, Kaosbold

Øvelse 26, Diamantbold

Lidt info:
Dansk Floorball Union blev grundlagt i 1989, blev optaget i DIF i 1995 i et ”ægteskab” med hockey. Siden 1992 er der blevet kæmpet om det danske mesterskab. Medlemsmæssigt er floorball et ekspanderende forbund.

I Sverige er floorball (eller innebandy) den næststørste idræt, og i alt er der ca.120.000 licens spillere i Sverige, som selvklart er verdens førende nation.

Turneringen bliver således løbende udbygget, men foreløbig er der rækker fra elitediv. Til 3.div for senior. Hos damerne findes der både en elite og en første division.

I ungdom er der rækker i U5, U7, U9, U11,U13, U15 og U17.


Tekniske råd:
Staven:
Som udgangspunkt skal staven have en længde, der svarer til at den når Spilleren til navlen. Dermed er staven lettest at ’arbejde’ med.

Greb på staven:
Når nye skal lære at holde på staven, så er det vigtigt at de benytter begge deres hænder. De fleste vil have staven til venstre. Dermed skal højre hånd holde om staven øverst, mens den anden hånd (venstre), skal holde næsten helt nede hvor stavgrebet slutter.

Udgangsstilling:
Som i så mange andre boldspil, er det vigtigt at have et lavt tyngdepunkt, så derfor, Bøj knæene og hold overkroppen fremadrettet.

Bladet:
Kan oftest ’bøjes’, men et blad må ikke bøjes for meget. Kan en 5 krone på højkant komme ind under bladet, mens staven ligger på gulvet, er det ulovligt. For den uøvede spiller vil det ofte være en fordel at have et bøjet blad, det bliver lettere at modtage og aflevere bolden, samt at spillerens trækskud bliver bedre.

Men til gengæld, så bliver spillerens baghåndsafleveringer og skud forringet ved et bøjet Blad. Endvidere kan pasninger i høj fart blive et problem, når spillerne bliver mere øvede.

Pasninger:
En god pasning er den der kommer til spillerens forhånd, og som kommer langs gulvet, og Og ikke hopper. Pointer at det er vigtigt at holde bolden langs gulvet når der trænes.

Hopper bolden, kan det skyldes at overkroppen er for ret op, så ret ved at få spilleren til At være mere fremoverbøjet.

Modtagelse af pasning:
Når bolden kommer, så modtag bolden cirka ud for din side, og derved at trække bladet Tilbage, mens bolden følger med. Dermed stopper du bolden. Når bold/stav er bag din krop, Føres staven fremad, og med bolden ’liggende’ cirka midt på bladet, stoppes bevægelsen Når staven er lidt fremme foran kroppen. I spil er det vigtigt at spillerne holder staven tæt ved gulvet, dermed er de klar til at modtage bolden og skyde.

Skud:
Øv i starten trækskuddet, en forøvelse til det er at lave pasninger til hinanden. Ofte vil nye Spillere slå til bolden, og staven vil ofte blive ført igennem med fare for tænder mm.. Dette Skyldes ofte at spillerne holder deres hænder for tæt på hinanden på staven. Sørg for at der Er afstand mellem hænderne, så de holder næsten som når de skal lave pasninger, og husk at Få overkroppen fremadbøjet.

Øvelse 1:              Samarbejde & opvarmning

Bane:
Gymnastiksal eller en halv floorballbane (20 x 10)

Spillere:
Frit

Betingelser:
Deltagerne skal placere deres stave foran Deres hoved, samt sikre sig der er 2-3m. Imellem hinanden.

Spillet:
Den bageste deltager rejser sig op og skal nu passere alle eleverne. De liggende deltagere løfter sig op i armene, således at bolden kan spilles under dem, samtidig med at den bageste deltager hopper over dem, mens han passerer dem. Når den ’hoppende’ deltager har fået spillet bolden under alle de øvrige deltagere og selv hoppet over deltagerne, så ligger han sig som den forreste.  

Sørg for at der er noget afstand mellem deltagerne der hopper og spiller bolden under.


Øvelse 2:              Høg & due.

Bane:
En halv floorballbane (20 x 10)

Spillere:
Frit

Betingelser:
Har man forladt ’baglinien’, må man ikke returnere tilbage, før man har været i den anden ende

Variationer:
Der kan ’indsættes’ flere høge.

Spillet:
Alle elever har en stav og bold hver. Undtagen de en (to) høge, som blot har en stav. Duerne placerer sig i hver sin ende af salen og skal nu forsøge at komme ned til den anden ende, med deres bold. Mister de bolden til en af høgene, bliver de til høge, og ’høgen’ bliver til en due.

Har man først forladt væggen må man ikke gå tilbage igen. Det er ikke tilladt at slå på duernes stave med staven.

Øvelse 3:              Hajen kommer.

Bane:
Halve floorball bane eller gymnastiksal

Spillere:
Mindst 12

Spillet:
Alle deltagerne har en bold og en stav, undtagen hajen som har en stav. Spillerne inddeles i 4 grupper med hver sit fiskenavn, torsk, makrel, sild og laks. Hver ’fiskeart’, har sit hjørne i salen. Hajen er inde midt i salen. Når hajen råber:’ Kom ud og svøm fisk’, skal alle fiskene komme ud gå langsomt rundt om hajen, i en stor cirkel med Deres stav og bold.

Når træneren/læreren råber hajen kommer, må hajen forsøge at få fat i en fisk, det sker ved at hajen skal erobre en af boldene fra en af fiskene, sker det bliver fisken der har tabt sin bold til hajen, og hajen tager fiskens plads.

Variationer:
Der må kun afleveres med baghånd.

Hvor mange afleveringer kan der laves på et minut

Øvelse 4:              Pasninger 3 og 3
Bane:
Frit

Spillere:
Frit, men kan der ikke være 3 på et hold, må man lave hold med 2 eller 4, hvor de øver pasninger.

Betingelser:
Sørg for at holde afstand mellem ’holdene’. Samtidig skal spillerne sørge for at holde Afstand, så de ikke kommer tættere på hinanden.

Spillet:
Eleverne går sammen 3 og 3, og stiller sig som vist nedenfor. Spiller1 aflevere/passer til spiller2 overfor en og løber over og overtager hans plads, spiller2 passer til spiller3, og løber over, og overtager hans plads.

Øvelsen spilles på tværs af salen/hallen så der er cirka 4-10m mellem spillerne. Det er en god ide at stille kegler op som spillerne skal runde, da de ofte, vil søge nærmere mod hinanden.
Formålet med denne øvelse er naturligvis at eleverne øver sig i at modtage og aflevere en bold, og dermed får kontrol over staven. Endelig får de faktisk løbet ret mange gange, i løbet af den korte tid, som denne øvelse varer.

Øvelse 5:              Drible stafet.

Bane:
Frit

Spillere:
Frit, men jo flere på hvert hold, jo mindre intenst bliver det. Spillerne inddeles i 3-4 hold. Der opstilles 2-5 kegler (afhængig af niveau) stående på en Række, ud for hvert hold. Første spiller dribler med bolden med staven op til den anden kegle rundt om den og tilbage igen og dribler rundt om den første kegle, dribler op til kegle 3 som rundes og tilbage til kegle 1 osv. Når man har været ude og runde den sidste kegle, så dribler man tilbage til den første kegle og aflevere bolden til den næste i rækken, som gentager, hvad der just er sket.

Formålet med denne øvelse er naturligvis at eleverne skal lære at drible og kontrollere bolden under enkle former, således så der opnås større kontrol og sikkerhed. Samtidig giver øvelsen sved på panden.

 

Øvelse 6:              Togperronen.
Bane:
Frit, men benyt linjer på banen, start med at bruge arealet af en badmintonbane f.eks.

Spillere:
Jo færre, jo lettere, og jo flere det sværere bliver det.

Variationer:
Frit, brug dine ideer

Spillet:
Alle spillerne har en stav og bold hver, de skal alle drible rundt indenfor et afgrænset område, som er defineret af læreren/træneren. Øvelsen går ud på at samarbejde eleverne i mellem, for man må ikke miste sin bold ud over det afgrænsede område, og man må ikke røre, nogen af de andre. Samtidig skal man bevæge sig hele tiden. Efter et stykke tid gøres området mindre igen og spillerne klumper sig sammen, man gør igen spilleområdet mindre. Til sidst ender man med et område på måske 3×3 meter.

Kommer man til at røre hinanden, eller mister bolden dør man ikke, men spiller videre så Snart, man har fået fat i ens bold.

Formålet med denne øvelse er at lave en fællesskabsfølelse hos spillerne, hvor det i stedet for at få de andre ud af legen, gælder om at holde hinanden inde i legen, Samtidig med at spilleområdet bliver mindre og mindre, så stilles der større og større krav til spillernes koordination, samtidig med at de skal kunne navigere og handle på skærpede krav, da tiden bliver ’mindre’.

Øvelse 7:              Trekanten.

Bane:
Frit

Spillere:
Frit, men gerne deleligt med 3, ellers laves der hold med 4 spillere.

Betingelser:
Spillerne skal holde afstanden og ikke gå længere, eller nærmere hinanden.

Variationer:
Hvor mange afleveringer kan nås på 1 min. Der må kun bruges baghånd eller forhånd

Spillet:
Spillerne er sammen tre og tre. De stiller sig i en trekant med ca.2-3 meter i mellem sig. Bolden skal nu spilles frem og tilbage mellem de tre spillere. Husk begge hænder på staven, og arbejd med at få spillerne til at flytte sig for bolden, så de står klar, til at modtage og aflevere bolden, med deres forhånd.

Øvelse 8:              Teknikbane.
Teknikbaner kan man opbygge helt som man gerne vil, men vær opmærksom på at spillerne ikke kommer til, at klumpe sammen. Kunsten er at skabe en bane hvor det glider. Nedenstående er ideer til hvordan I kan bruge forskellige remedier, til at opbygge en teknikbane, som alle oftest finder sjov og udfordrende.

En god ide er at lade deltagerne selv lave de forskellige stationer i de grupper som de Bliver placeret i.
Kegler                                             – Til at drible slalom i mellem (både forlæns og baglæns)
Bænk der bliver lagt ned        – Man spiller bolden ind på sidefladen, og bolden kommer retur.
”Stationer”                                  – Hvor der skal udføres en øvelse (se eksempler nederst).
Mål                                                 – Til at lave sit skud på.
Skamler og stole                      – Til at drible bolden i gennem skammel/stoleben.
Madras 10-40cm høj             – Til at kunne spille/løfte bolden over.
Hula hop ringe                        – Stå inde i ringen, og få bolden til at køre langs kanten en hel omgang.

”Stationer”.
–      Spil bolden foran dig, frem og tilbage foran dine fødder, så du skiftevis bruger begge sidder af bladet.
–      Drej rundt om dig selv en gang, mens du har bolden i bladet. Er du left skal du dreje mod uret, og er du right skal du dreje med uret.

Øvelse 9:              1 mod 0 eller hesteskoen.
Bane:
En halv floorballbane eller halv gymnastiksal

Spillere:
Mindst 4-5 spillere.

Variation:
Er der ikke så mange spillere, starter alle fra samme hjørne. De to første løber op, og Nr.3 i rækken spiller til nr.1 og nr.4 spiller til nr.2, og sådan kører den videre Spillerne deler sig i 4 hold i hvert deres hjørne af salen. Boldene fordeles til alle 4 hjørner. Øvelsen kaldes 1 mod 0, forstået på den måde at der er 1 angriber og 0 forsvarsspillere. Så det er dejlig let at score mål.

Øvelsen fungerer ved at hver banehalvdel kører separat, og har ikke noget med hinanden at gøre. Der startes ved at den første elev i det ene hjørne løber op og runder midten uden bold, den bliver spillet til ham, af den forreste elev fra den modsatte side. Når han har afleveret bolden, løber han op og runder midten og får en bold fra den modsatte side.

En god ide er at boldene altid skal være hos de forreste i rækkerne.

Denne øvelse kan udvides til at hedde 2 mod 0, eller 2 mod 1 etc.

Øvelse 10:             Jihde.
Bane:
En halv floorballbane

Spillere:
Mindst 6 spillere. Men jo flere spillere, jo mindre intensitet spillerne står i en halvcirkel rundt om målet, sørg for at få spredt dem godt ud. En enkelt Spiller, står ca. 2m midt for målet.

Den spiller der står længst ude i den ene side, spiller bolden ind til spilleren foran mål, som skyder direkte, på mål. Næste spiller afleverer ind foran mål, hvor spilleren igen skyder på mål, sådan fortsættes til alle har spillet en bold ind til spilleren foran mål. Når dette er sket, så byttes der ud, og en ny spiller kommer ind og stå midt for mål, mens den der stod derinde før, stiller sig ud i halvcirklen sammen med de øvrige. Spilmønsteret gentages fra før, indtil alle har skudt på mål. En forhindring kan placeres i målet efter behov

Formålet er at spillerne bliver bedre til at modtage en aflevering og skyde på mål. Man kan enten først ”tæmme” bolden eller skyde direkte. Husk at afleveringen skal have noget fart på, og ikke være blød ”triller”, som i kamp ikke vil virke.

Øvelse 11:            Modtage aflevering og skyde.
Bane:
En halv floorballbane

Spillere:
Frit, men jo flere jo mindre intensitet.

Spillet:
Eleverne står på en lang række bag midten, læreren står bag mål med alle boldene.

Læreren aflevere til den første elev som kommer løbende mod mål, eleven skyder enten direkte eller tæmmer bolden og skyder et trækskud  mod mål.

 Formål: At kunne modtage en aflevering i løb og siden hen lave et skud i en og samme bevægelse.


Øvelse 12:            Joker.

Bane:
Halv floorballbane (20 x 10)

Spillere:
7 eller 9

Betingelser:
Almindelig spil, såfremt bolden kommer over midten, den må skydes eller dribles, bliver det forsvarende hold det angribende hold. Der spilles i den ene ende af hallen

Spillet:
Denne øvelse er begrænset af antallet af spillere og til dels af pladsen. Der deles to hold med (3)4 spillere på hver (afhængig af plads), spillerne har farvede veste på så man kan se forskel på de to hold. En enkelt spiller, har ikke vest på, han/hun er jokeren. Jokeren er med på det hold som har bolden, dvs. at det ene hold hele tiden spiller 5(4) mod 4(3). Der spilles uden målmand og det er forbudt at stå i målfeltet. Læg evt. en hulahop ring foran målet, som udgør målfeltet. Det vil desuden gøre det lidt vanskeligere at lave mål.

Øvelsen kører i begge ender af salen, og 18 elever kan være aktive ad gangen. Lad resterende være udskiftere, og sørg for at eleverne får skiftet regelmæssigt.

Husk at være opmærksom på slag på stav!

Øvelse 13:            Teknik øvelser.

Bane:
Valgfrit, alt kan benyttes.

Spillere:
Alle

Individuelle teknik øvelser. Det er en god ide at starte eller slutte timen af med disse øvelser. For eleverne husker fra gang til gang hvor mange de har opnået i antal i øvelserne, og kan på den måde forhåbentlig se en forbedring.

Vælger man at slutte timen af med disse teknik øvelser, får man eleverne ned i gear og de er mere afslappede når timen er slut

1)    Stå med bolden placeret foran dig midtfor dine ben. Bladet hviler på den ene side af bolden, du skal nu drible bolden fra den ene til den anden side foran dig. Dvs. du skal ikke bevæge dig men med bladet drible bolden foran dig fra side til side. Øvelsen laves på tid, 1 min og eleverne tæller selv hvor mange de fik.

2)    Eleverne skal løfte bolden over genstand, det kan være en skammel, en sko, bare et eller andet med højde. Bolden skal løftes over skiftevis fra den ene side og dernæst fra den anden side. Igen har eleven 1 min og tæller hvor mange man opnår.

3)    Aflevering, eleverne placerer sig med 5 m i mellem sig og afleverer til hinanden. Igen har de 1 min til at opnå så mange afleveringer som muligt.

4)    Løft bolden op så den ligger i bladet, og hold bolden der så længe som muligt! Taber man bolden prøves igen. Hvis eleverne bliver gode til denne øvelse, kan de sætte sig ned på gulvet og rejse sig op igen, uden at tabe bolden.

5) Løb med bold, 4 kegler stilles op i hvert af hjørnerne, og eleverne fordeles rundt på banen ved de 4 kegler, og sættes i gang. De løber i cirka 1-2 min. Der tælles kegler som man passerer. Meningen med denne øvelse er faktisk at kunne kontrollere bolden i løb, som er relativt svært.

For at undgå at alle løber rundt samtidig, kan denne øvelse laves med en mindre del af klassen, mens resten laver en anden/andre øvelser inde i midten af salen.

Øvelse 14:            Nilsson.

Bane:
Halv floorballbane (20 x 10)

Spillere:
10-20

Spillet:
Eleverne placerer sig i to rækker, den ene række starter midt på banen mens den anden række starter ude i siden af banen. Lad begge rækker starte nede i denne ene ende af salen, men mindre i har en hal, så start fra midten.

Alle boldene er i rækken, ude i siden, og husk at boldene skal hele tiden frem til den forreste i rækken der ikke har en bold.

Øvelsen går ud på at den forreste i hver række løber ned mod mål, når de nærmer sig målet skal den boldbesiddende spiller aflevere til spilleren foran mål. Afleveringen skal ske gennem 2 kegler, spilleren foran mål skyder på mål og får fat i bolden og afleverer til forreste spiller uden bold i rækken ude ved siden. De to spillere bytter herefter række.

Variationer:
Hvor mange må kan alle lave på 2 min

Fejl:
Spilleren der skal skyde for ikke bolden ordentligt, lav enten pladsen mellem de to kegler større, eller lad den der starter med bolden, være 1-2 meter foran den der skal have bolden.

Øvelse 15:            ’Grænsekrig’

Bane:
Frit

Spillere:
Frit, men deles i to hold.

Betingelser:
Det er ikke tilladt at bevæge sig over på den anden side.

Er en god opvarmningsøvelse. Klassen deles i to hold som er på hver sin side af midten. Boldene fordeles med cirka lige mange til hver side. Hvert hold skal nu forsøge at skyde så mange bolde over til det andet hold som muligt på tid (2-3 min). Man kan gøre det sværere ved at sætte forhindringer nogen steder på midten, således at bolden skal spilles uden om eller løftes over.

Slutteligt kan man tælle hvor mange bolde hver enkelt hold har på sin banehalvdel.

Øvelse 16:            Skudøvelse.

Bane:
Spilerne fordeles til hvert mål

Spillere:
Frit, lige mange i hver ende.

Variationer:
Skyd med forskellige skud, trækskud, håndledsskud eller baghånd f.eks.

Der kan konkurreres med en anden, eller mod sig selv.

Spillet:
Eleverne fordeler sig i en halvcirkel og skyder på skift på mål, der er ingen målmand. Man kan organisere det på to måder. Enten placerer man en forhindring i målet (en madras eller lignende) eller også gør man det uden.
I begge tilfælde giver det enkelte skud point, afhængig af hvor godt man placerer det. Hver elev har tre skud i alt, og man skyder på skift. Man skifter endvidere plads efter at alle har haft deres skud. Pointene kunne fordeles således:

Øvelse 17:            Kamp med 3 mål.

Bane:
En halv floorballbane (20 x 10)

Spillere:
9-12 (3-4 på hvert hold)

Variation:
Holdene kan have et fast må og forsvare, eller ingen mål de skal ’forsvare’, det vil sige der kan scores på alle 3 mål. Ligeledes kan spillerne med bolden forbydes at drible/løbe med bolden, men tvinges til at aflevere hurtigt.

Spillet:
Formålet er at der bliver tænkt meget offensivt, og at man får fordelt spillet ud på banen, så spillet ikke ’klumper’ sammen. Hermed trænes spillernes ’spilforståelse’. Når der spilles med 3 hold, bliver det hurtigt mange mod 3-4, derfor kræver det en hurtig opfattelse af situationen.

Har man en almindelig hal, kan man dele banen i to og have 3 hold a’ 4 spillere på hver halvdel, i alt 24 spillere.

Spiller man derimod på en mindre bane, såsom gymnastiksal, så vælg kun at have tre hold på banen ad gangen af 4 spillere.

Fejl:
Der bliver ikke scoret mål og spillerne klumper sig sammen. Snak med spillerne om vigtigheden i at de placerer sig over hele banen og gør sig spilbar.

Øvelse 18:            Irlænder.

Bane:
Afhængig af plads spilles der enten i en ½ hal eller i en hel gymnastiksal.

Spillere:
Der deles to hold, det ene hold har stave og en floorball bold, mens det andet udstyres med en håndbold eller en stor skumbold. Men jo større holdene bliver, des mindre bliver Intensiteten.

Betingelser:
Man må ikke løbe eller drible med hverken håndbolden eller floorball bolden

Variationer:
Hvem kan lave flest afleveringer i træk

Spillet:
Holdet med håndbolden/skumbolden, skal forsøge at ramme floorball bolden ved at kaste efter den. Lykkedes det at træffe den, så skifter man roller, og det andet hold har nu kun håndbolden mens det andet hold har stave.

Ideen med dette spil er at få en bedre spilforståelse, at kunne ’brede’ spillet ud. Bolden kan bevæge sig hurtigere end vi kan, derfor gælder det for begge hold om at placere deres spillere over hele området, så de dækker det hele. Holdet med floorballbolden skal forsøge at spille bolden væk fra håndbolden, mens holdet med håndbolden skal søge at få ram på floorballbolden.

Holdet med håndbolden må naturligvis ikke obstruere det andet holds spillere og ej heller bolden. Hvis holdet der har floorball bolden kommer til at skyde bolden ud så den træffer væggen, så bytter man ligeså.

Øvelse 19:            Kamp
Når der skal spilles kamp så benyt følgende tips:

–      Lav hold af 3-4 spillere, gerne med to kæder på hvert hold, så der skiftes ud efter 1min.
–      Vend målene rundt så der skal scores bagfra
–      Lad noget plads være frit bag målene hvis muligt, og lad øvrige elever spille frit dernede.
–      Del banen i to, ved hjælp af bænk, på den måde har i to baner at spille på.
–      Lad eleverne selv være dommere (men sørg for at have indskærpet dem reglerne først, det vil sige ingen slag på stav). De der spiller dømmer selv, hvis en fra hold A mener der er slag på stav skal han/hun stoppe op, og sige frislag. Det andet hold skal så afgøre om det er rigtigt eller ej! Er der 4 på holdet og to mener det ene og to det andet, ja så dømmes der frislag.
–       Placer en hulahopring foran målet, den er målfeltet som det er forbudt at stå i! Samtidig tvinger det eleverne til ikke at trille bolden i mål. Bolden skal have noget fart på, eller redder ringen.
–      Spil med en spiller over midten, med samme regel som i indendørsfodbold, men der kan ikke scores før alle undtagen en er over midten (kan naturligvis udelades)
–      Spil med mixede hold
–      Spil med at den der har bolden må ikke tage mere end tre skridt! (så slipper man for at der bliver kørt solo).
–      Brug bænke til at skærme hjørnerne af.

Øvelse 20:            Partibold

Bane:
Halv floorballbane (10 x 20)

Spillere:
3-8, jo større gruppen bliver, jo mindre bliver intensiteten

Betingelser:
Man må ikke løbe/drible med bolden, stiller krav til medspillerne om at være spilbare.

Variationer:
Point ved 5 afleveringer
Point ved at spille over en midterlinje
Alle på et hold skal røre bolden for at score et point
Holde bolden i egne rækker i længst tid

Spillet:
To hold og en bold og ingen mål. Hold bolden indenfor egne rækker, stiller krav til overblik, at kunne bevæge sig og være spilbare.  Der er ikke nogen mål eller nogen speciel retning der skal spilles i, derfor er spillet velegnet til at træne pasninger og opdækning.

Fejl:
Spillerne bevæger sig først, efter at boldholderen har modtaget bolden og kigger op. Løb mens bolden er undervejs
Medspillerne bliver hurtigt dækket op igen. Medspillerne skal lave en forfinte først, og skabe mere plads/tid til sig selv. Boldføreren skal spille bolden hurtigere.

Spillet klumper sammen. Boldføreren skal prøve at spille bolden hen i et nyt område, i stedet for tilbage til det område hvor bolden kom fra. Eller veksle mellem korte og lange afleveringer

Hold øje med at
– Boldholderen har nemt ved at spille bolden
– Boldholderen har mere end en spilmulighed
– Medspillerne løber mens bolden er på vej

Sker det, så er spillet lykkedes

Øvelse 21:            Balrog

Dribleøvelse med overblik

Bane:
10×20 meter.

Spillere:
10-20

Bold:
Alle der dribler skal have en bold, ligeledes skal de der står på de to sidelinjer have en bold hver.

Formål:
At udgå din bold eller stav bliver ramt af de bolde der bliver skudt ind mod dig

Regler:
To grupper tager opstilling på hver side af banen med en bold hver. Spillerne må ikke komme ind i området hvor de der dribler, befinder sig. Kun for at hente en bold.
For enden af banen står de spillere som skal forsøge at drible ned i gennem banen, ude at blive ramt på stav eller bold, af de to grupper der står på hver side af banen. Det er ikke tilladt at ’skyde’ en spiller bagfra. Rammer man en spillers stav eller bold, byttes der plads.

Variation:
Har spillerne svært ved at drible og samtidig undgå at blive ramt, kan man lade spillerne starte ude stav og bold, og prøve at komme igennem.

Man kan spille det som holdspil med to grupper, hvor det gælder om at få flest i gennem på 3 minutter. I så tilfælde afløser man ikke den spiller man rammer, som blot må starte forfra

Spillet:
Kan være ’barskt’, der skal ikke skydes bolde mod kroppen, men hold boldene nede. Der skal arbejdes meget med at lave temposkift, den spiller der kommer igennem, vil formodentlig have skiftet mellem at stå stille og løbe hurtigt.

Fejl og rettelser:
Driblespillerne løber banen igennem i samme hurtige tempo, årsag: tror fejlagtigt at det er svære at ramme en der løber hurtigt. Skift tempo hele tiden, så skytterne ikke kan forudsige hvor du vil være i næste øjeblik

Ingen kan slippe igennem banen uden at blive ramt, årsag, banen er for lille i forhold til skytternes niveau. Gør derfor banen bredere


Øvelse 22:            Kvadratbold

Bane:
½ floorballbane (10 x 20) med 4 mål i hvert hjørne. Hvert hold har således 2 mål at forsvare

Spillere:
5 på hvert hold, med 1-2 udskiftere.

Point:
Der gives point hvis man kan forhindre modstanderen i at score i 20 sekunder

Regler:
Boldholderen må ikke løbe/drible med bolden, ingen slag på stav. Har man ikke scoret på 20 sekunder, får det andet hold bolden. Der kan varieres mellem zoneopdækning eller personlig opdækning

Spillet:
Kvadratbold er godt til at arbejde med mandsopdækning og kan bruges til at arbejde med løb uden bold.

Fejl og rettelser:
Spillerne scorer for tit, dårlig opdækning, sørg for ikke at være længere væk end en arms afstand til din angriber når spillet kommer tæt på mål, og sørg altid for at være mellem angriber og mål.

Øvelse 23:            Kryds og bolle

Bane:
½ floorballbane

Spillere:
3 spillere på hvert hold, 6 i alt.

Regler:
9 kegler placeret som felterne i kryds og bolle. Det hold der kan få 3 på linje har vundet.

Hvert hold har en bold og 3 veste. Alle starter bag samme linie og starter med at drible op med en vest i hånden og placere den på en af keglerne. Der dribles til og bolden afleveres til næste som løber op og placerer sin vest. Når alle har placeret deres vest, dribles der op og flytter en af vestene til en anden kegle, og dribler tilbage. Er en vest berørt skal den flyttes.

Spillet:
Er velegnet til at træne driblinger og samtidig presse spillerne en smule til at tænke samtidigt. Deltagerne vil ofte være tændte og drible lidt hurtigere end de magter.

Prøv at holde øje med om de der dribler ser om mod keglerne, dermed er en af de vigtige ting i denne øvelse opnået

Øvelse 24:            Nørreport

Bane:
En floorballbane

Spillere:
10-20 (mindre kan være med, men så laves banen mindre)

Regler:
Alle spillere skal vende tilbage til der hvor de startede efter at have været nede og runde startlinien for det andet hold.

Alle spillere skal drible og starte samtidigt fra baglinien og igennem 2 kegler som er sat op med 3-7 meters afstand. Start med at lave Nørreport bred (7 meter) og lav afstanden mindre som spillet udvikler sig.

Det er ikke tilladt at skyde bolden væk fra modstanderen. Det kan være en ide at tage time-out efter hver runde så taktik kan diskuteres.

Vinder er det hold som først for alle sine spillere tilbage til udgangspunktet.

Variationer:
Man kan tillade at man gerne må genere andre, eller kun genere når man er på egen side af Nørreport.

Spillet:
Giver mulighed for at drible mellem mange mennesker på lidt plads og kunne holde fokus på dette. På sigt skal spillerne kunne se op mens der stadig er kontrol over bolden.

Øvelse 25:            Kaosbold

Bane:
10×15 meter.

Regler:
Alle har en stav og bold.

Man må ikke stå stille, man skal hele tiden rykke til frie områder, man skal have øjenkontakt og råbe navnet til den man vil aflevere til. Hensigten er at ingen spiller skal modtage to bolde samtidigt. Når man har afleveret bolden, så rykker man til et frit område og gør sig klar på at modtage bolden. Den der har bolden må højst drible tre skridt med bolden inden den skal afleveres.

Variation:
Fjern en bold så bliver spillet mindre intenst.

Man må kun aflevere til spillere som har ryggen til, når de vender sig om skal der være øjenkontakt og bolden afleveres.

Man kan tage det at kalde på den man vil aflevere til ud, således at det nonverbale trænes.

Om spillet:
Kaosbold har fokus på det  verbale og nonverbale kommunikation. Spillerne er nød til at orientere sig i forhold til spillepladsen, bolde og medspillere. Man kan via øjenkontakt og et ryk mod et frit område vise man vil have bolden, De ikke boldbesiddende spillere er nød til at tage initiativer hvis de vil have bolden.

Fejl og rettelser:
Bolden bliver ikke modtaget ordentligt, sørg for at spillerne har øjenkontakt inden pasningen falder.

Boldholder har svært ved at komme af med bolden: Boldholder skal se mere op, medspillere skal tage mere initiativ.

Øvelse 26:            Diamantbold

Bane:
Floorballbane, banen opdeles i tre lige store zoner, en midterzone og to endezoner. Målene er placeret midt for enderne af midterzonen, med åbningerne vendende væk fra hinanden.

Spillere:
2×8, optimalt med 4 spillere af hvert køn

Regler:
De to hold forsvarer hver sit mål. De to holds piger starter i midterzonen og må ikke bevæge sig ud af denne. Drengene kan enten kun være i endezonerne eller over hele banen. Der må ikke afleveres fra en endezone til en anden. Man skal bruge medspillerne der er faste i midterzonen. På tid eller efter scoringer byttes der rundt, så de der var i midterzonen er i endezonerne og omvendt.

Spillet:
Det er løbemæssigt meget hårdt at spille fra zone til zone, brug derfor ofte zoneskift.

Fejl:
Sammenspillet mellem zonerne virker ikke optimalt, tilbyd dig som bande, læg afleveringer der er gode at arbejde med.

Hold øje med:
Pigerne er aktive og boldsøgende når de er i midterzonen.
Drengene lægger præcise afleveringer til pigerne når de er i endezonerne
At der kommer mange førstegangsafleveringer (bandespil)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.